Szkoły i uczelnie w Katowicach

Edukacja w Katowicach

Szkoły i uczelnie w Katowicach oferują szeroki wachlarz kwalifikacji dla wszystkich grup wiekowych, od szkoły podstawowej po studia podyplomowe. Istnieje również wiele możliwości kształcenia dla dorosłych, umożliwiających zdobycie kwalifikacji potrzebnych do rozwoju kariery zawodowej.

Szkoły policealne w Katowicach

W Katowicach znajdują się dwa uniwersytety - Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Politechnika Śląska w Katowicach. Ponadto w mieście działa szereg innych szkół policealnych, w tym Katowicka Akademia Biznesu i Międzynarodowa Szkoła Handlowa.

W Katowicach znajduje się kilka szkół wyższych. Najważniejszą z nich jest Uniwersytet Śląski, który został założony w 1945 roku. Inne znaczące instytucje to Politechnika Śląska i Katowicka Akademia Biznesu.

W Katowicach znajduje się wiele publicznych i prywatnych szkół wyższych. Najbardziej znaną z nich jest Uniwersytet Śląski. Założona w 1945 r. instytucja ta ma dziewięć kampusów w całym mieście. W mieście znajduje się również wiele innych publicznych i prywatnych szkół policealnych, w tym Katowicka Akademia Biznesu i Międzynarodowa Szkoła Handlowa.

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach jest publiczną uczelnią wyższą w Polsce. Powstała w 1933 roku w celu kształcenia instruktorów wychowania fizycznego.

Jej założycielem był wybitny polski lekkoatleta Józef Zapłata, złoty medalista olimpijski. Akt założycielski otrzymała 28 października 1933 roku. Była to pierwsza tego typu placówka w Polsce, która oferowała studentom programy dydaktyczne i naukowe. Początkowo Akademia prowadziła dwa wydziały: wychowania fizycznego ogólnego i wychowania fizycznego specjalnego. W 1950 r. uczelnia rozpoczęła studia na kierunku wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach to publiczny uniwersytet badawczy w Katowicach. Założony w 1945 roku, uniwersytet rozwinął się z małego instytutu do jednego z największych uniwersytetów w Polsce. Uniwersytet oferuje także kształcenie na odległość oraz kursy letnie dla studentów zagranicznych. Uniwersytet Śląski jest znany z wysokiej jakości kształcenia, nowatorskich badań naukowych i silnych powiązań z przemysłem.

Szkoły średnie w Katowicach

Szkoły średnie w Katowicach dzielą się na trzy kategorie: ogólnokształcące (publiczne, dla wszystkich uczniów), zawodowe (publiczne, dla tych, którzy wolą bardziej praktyczną edukację) oraz prywatne (dla tych, którzy chcą zapłacić więcej za bardziej prestiżową edukację).

Szkoły ogólnokształcące są najbardziej popularne, a co za tym idzie - najbardziej zatłoczone. Większość uczniów uczęszcza do nich, ponieważ są one bezpłatne. Są one także najmniej konkurencyjne. Nie ma w nich egzaminów wstępnych i zazwyczaj nie ma też egzaminów wstępnych.